Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Geçen Hayvan Adlarının Saha Türkçesindeki Hayvan Adlarıyla Karşılaştırılması


PEKACAR B. Y.

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.3, pp.186-198, 2017 (Peer-Reviewed Journal)