Yönetim ve Organizasyon Alanındaki Çeşitli Konulardan Hareketle Lider ve Yönetici Kavramlarına İlişkin Bazı Çıkarımlar


Creative Commons License

Özkara Z. U.

in: YÖNETİM VE PAZARLAMA ALANLARINDA SEÇME KONULAR, Prof. Dr. Belgin AYDINTAN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.123-146, 2018

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Gazi Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.123-146
  • Editors: Prof. Dr. Belgin AYDINTAN, Editor
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: Yes

Abstract


Bu çalışmanın amacı; “yönetim ve organizasyon” alanındaki bazı konulara ilişkin teorik bilgilerden hareketle lider ve yönetici kavramlarını, bu kavramlar arasındaki bağı ve bu bağın günümüzdeki önemini açıklamaktır. Bu amaçla çalışma çerçevesinde; liderlik ve yönetim kavramlarına, yönetim fonksiyonlarına, liderin/yöneticinin güç kaynaklarına, iki temel örgütsel performans kriterine, lider ile (sıradan bir) yönetici arasındaki farklara, etkileşimci ve dönüşümcü liderlik tarzlarına ve bu liderlik tarzlarının karşılaştırılmasına yer verilmektedir. Çalışma boyunca; lider ve yönetici kavramları yanında bu kavramlarla bağlantılı bazı kavram ve konulara ilişkin çeşitli tespitler yapılmakta ve çıkarımlarda bulunulmaktadır. Ayrıca lider ve yönetici kavramları ekseninde çalışmanın sonuç başlığı altında; literatürdeki teorik bilgiler ışığında, bu kavramlara ilişkin çeşitli tespitlere ve çıkarımlara yer verilerek, çalışma; amacı çerçevesinde toparlanmaktadır.