Sağlık ve Kültür İlişkisi Bağlamında Popüler Sağlık Dergilerinde Sağlığın Sunumu


Creative Commons License

TURANCI E., EŞİYOK E.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, no.54, pp.96-114, 2021 (Peer-Reviewed Journal)