Amerikan Hukukunda İnsanın Dondurulması (Human Cryogenics) ve Konunun Türk Pozitif Hukuku Açısından Değerlendirilmesi


Keskin A. D.

Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük'e Armağan, vol.1, pp.449-475, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)