Accessibility of Restaurants in Ankara for Disabled People


Akar Şahingöz S., Keskin Gündoğdu T.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.6, no.3, pp.404-422, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Journal of Tourism and Gastronomy Studies
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.404-422
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: Yes

Abstract

One of the most important development standarts of the countries is the ensuring of disabled individuals adaptation to every areas of life. Many legislative regulations has been made in our country recently. And main aim of this research is detecting the practices of these legal regulations at restaurants. In this research, it is aimed to state whether physical conditions of first class restaurants in Ankara supply the needs of disabled individuals or not. Findings showed that any of these restaurants have no car parks for disabled people and many of them haven't got disabled toilets and also their doors and entries are not suitable for these people. When the accessibility of the restaurants for disabled indivduals is evaluated according to its being a chain business, no meaningful difference was detected between them (p>0.05) in terms of all other evaluation criteria except for having a toilet fort he disabled(p<0.05). So making necessary arrangements in every parts of life will help their adaptation and integration of society.
Engelli bireylerin, yaşamın tüm kesimlerine uyumlarının sağlanması toplumların en önemli gelişmişlik ölçütlerinden birisidir. Ülkemizde son yıllarda engelli bireylere yönelik çeşitli yasal düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Bu düzenlemelerin restoranlar boyutunda ne oranda gerçekleştirildiğinin saptanması planlanan bu araştırmanın temel hedefini oluşturmaktadır. Araştırmada Ankara’da faaliyet gösteren birinci sınıf restoranların fiziki şartlarının engelli bireylerin ihtiyaçlarını ne oranda karşıladığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen bulgular, restoranların hiçbirinde engelli otoparkı olmadığını, çoğunluğunda engelli tuvaleti bulunmadığını, kapı ve girişlerin engelli bireyler için uygun olmadığını göstermiştir. Restoranların engelli bireyler için erişilebilirliği işletmelerin zincir işletme olup olmama durumuna göre değerlendirildiğinde; engelli tuvaleti bulunma kriterinin (p<0.05) dışında tüm değerlendirme kriterleri bakımından aralarında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Engelli bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda toplumun her biriminde gerekli düzenlemelerin yapılması, onların toplumla entegrasyonuna ve bütünleşmesine yardımcı olacaktır.