Öğrencilerin Muhasebe Meslek Etiği Algısı: Gazi Üniversitesinde Bir Uygulama,


ÇİL KOÇYİĞİT S., UZUNER M., SALĞIN E., YÜKSEK M.

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, vol.10, no.2, pp.158-177, 2017 (Peer-Reviewed Journal)