Moda Süreci Bağlamında Gelin Başlığı Tanzimlerinde Estetik Değerler ve Tasarım Özelliklerindeki Değişim (Giresun İli Şebinkarahisar Örneği)


KOÇ F., KAYA DURMAZ L.

Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, vol.6, no.69, pp.12-30, 2018 (Peer-Reviewed Journal)