İdari Yargılama Hukukunda Yargı Yerinin Sebep İkame Yetkisi


ÇAĞLAYAN R.

Danıştay Dergisi, Yıl.2016, Sayı.141, no.141, 2016 (Peer-Reviewed Journal)