Science and Education


Balaban Zor M.

in: Bilim Dünyasında Eğitim I, Erol Koçoğlu, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.359-375, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Pegem A Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.359-375
  • Editors: Erol Koçoğlu, Editor
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: Yes

Abstract

Eğitim dünyasında bilim teması altında şekillenen çalışmanın bu bölümünde, Türkçe sevdalısı, 2 kez Nobel’e aday gösterilen, 50 yıllık çözülemeyen problemi çözen dahi insan Oktay Sinanoğlu kaleme alınmıştır. 80 yıllık hayatına birincilikler, ilkler, 250’den fazla bilimsel yayın, 20’ye yakın kitap, yüzlerce bilimsel toplantı, birçok televizyon kuruluşlarında yayınlar sığdırmıştır. Burada hakkında günlerce konuşulabilecek bir bilim insanı olan Sinanoğlu’nun hayatındaki önemli olayların bir düzen içerisinde verilmesi amaçlanmıştır.  Hem bilimsel çalışmalarının eğitimde yansımaları hem de eğitime kendisinin yapmış olduğu katkılar özetlenmeye çalışılmış, ilgili literatürler ile desteklenmiştir. Sinanoğlu ve eğitim konusu ele alınırken takip edilen sıra; Sinanoğlu’nun hayatı, eğitime ilişkin görüş, model ve eserleri, Sinanoğlu’nun eğitim ile ilgili sözleri, yapmış olduğu modellemeyi temel alarak eğitimde somutlaştırma konusu, her yerde her zaman ısrarla vurgu yaptığı anadilde eğitim olmak üzere dört ana başlık altında toplanmaya çalışılmıştır. Azmi, çalışması, kararlılığı, üretimci oluşu, vatana bağlılığı ve üstün zekasıyla tam anlamıyla ilklerin insanıdır. Hayatındaki birçok konuda ilk olma özelliğine sahip olduğu durumlar da kaleme alınmıştır. Hayatı boyunca yapmış olduğu çalışmalarında insana faydalı olmayı amaçlamıştır. Hayat görüşü bu doğrultuda şekillenmiş ve hedeflerine ulaşma yolunda bu görüş değişmez ilkelerindendir. Kültüre, topluma, manevi değerlere her zaman önem vermiştir. Sahip çıktığı bu değerlerin önemini yaptığı her konuşmasında da açıkça belirtmiştir. Kendini tanımlarken “bilime âşık, vatanına milletine âşık, Türk diline, tarihine âşık, insanlığa, daha doğrusu her insanın içinde gizil duran en yüksek mertebelere ulaşabilme yeteneğine âşık” biri olarak tanımlamayı tercih etmiştir.