Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Hava Kalitesinin Zamansal Olarak İrdelenmesi: İstanbul İli Örneği


ÇOLAK H. E., MEMİŞOĞLU T., BEDİROĞLU G.

II. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi, 16 - 20 March 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: No