Kitle İletişimde Gündem Belirleme Kuramı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve An Najah National Üniversitesi


Creative Commons License

HAZAR Ç. M., Sbouh S.

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, vol.1, no.47, pp.451-483, 2020 (Peer-Reviewed Journal)