Talat Mümtaz (Yaman) ve Doğruluk Gazetesi’ndeki Kastamonu Tarihine Ait Yazıları (23 Teşrin-i Evvel-22 Kanun-ı Evvel 1930)


BOSTANCI M., Dağsever V. İ.

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.2, pp.30-55, 2017 (Peer-Reviewed Journal)