SAĞLIK RİSKLERİNİN GAZETELERDE SUNUMU: SAĞLIK HABERLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME


Creative Commons License

TURANCI E., BİBER A.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.9, no.2, pp.1097-1124, 2021 (Peer-Reviewed Journal)