Press Freedom and National Security


Hazar Z.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.1525-1548, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1525-1548
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: No

Abstract

One of the restrictions of the freedom of press which is a form the freedom of expression in the Turkish Law, in the system of European Convention on Human Rights and in the American Law is national security. This restriction is a legal concept and in addition to this, it also presents a political nature. Its political nature results from the fact that generally a clear definition of the concept was not made (or could not be made) and the scope of the concept changes depending on the political conditions of each country. Therefore, iis very difficult to state that the scope of the national security has exact limits. This limitation is usually determined by judicial bodies. In this essay, the national security will be considered as a reason that restricts the freedom of press in the Turkish Law, in the system of European Convention on Human Rights and in the American Law within the framework of court decisions.

Türk Hukukunda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminde ve Amerikan Hukukunda ifade özgürlüğünün bir görünüş biçimi olan basın özgürlüğünü sınırlandırma nedenlerinden biri de ulusal güvenliktir. Bu sınırlandırma nedeni, hukukî bir kavram olmakla birlikte siyasî bir nitelik de arz eder. Siyasî niteliği genel olarak açık bir tanımının yapılmamış (veya yapılamamış) olmasından ve kapsamının her bir ülkenin siyasî koşullarına bağlı olarak değişmesinden ileri gelmektedir. Bu nedenle ulusal güvenlik kavramının içeriğinin kesin sınırları olduğunu söylemek oldukça güçtür. Bu sınır genel olarak yargı organları tarafından belirlenmiştir. Bu makalede Türk Hukukunda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde basın özgürlüğünü sınırlandıran bir neden olarak ulusal güvenlik, mahkeme kararları çerçevesinde ele alınacaktır.