Lifelong learning as a concept and the European Union adventure of lifelong learning Kavram olarak hayat boyu öǧrenme ve hayat boyu öǧrenmenin Avrupa Birliǧi serüveni


Creative Commons License

Aksoy M.

Bilig, vol.64, pp.23-48, 2012 (SSCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 64
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Bilig
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.23-48
  • Keywords: Education, Key competencies, Learning, Lifelong learning
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: Yes

Abstract

Lifelong learning is not an international organisation or the practice of a specific country, but an approach that is of high interest throughout the whole world. Expressed as "learning from the cradle to the grave", lifelong learning has been almost a saviour in the western world and especially in the European Union. The idea for the development of lifelong learning emerged with the realization that the education system that had developed as a consequence of Industrial Revolution, dating back to when schools were first established, was inefficient. Lifelong learning spans across all learning activities in all aspects of life and is not limited to general and vocational formal and non-formal education. The European Union places special emphasis on this concept and has declared 1996 the Year of Lifelong Learning. Since then the EU has expected rapid social and economic adaptation to lifelong learning. The aim of this study is to bring the term 'lifelong learning' to a conceptual level in general and to emphasize the interest shown in this concept by the European Union, where it is used effectively in real life situations.
Hayat boyu öğrenme sadece belirli bir ülkenin ya da uluslar arası bir organizasyonun değil tüm dünyanın yoğun ilgi gösterdiği bir yaklaşımdır. Temel olarak “beşikten mezara kadar öğrenme” ile ifade edilen kavram, batı dünyasında özellikle de Avrupa Birliğinde adeta kurtarıcı bir role bürünmüştür. Oluşum temelleri bu günkü okulların ilk yapılandığı döneme kadar uzatılan ve sanayi devriminin etkisiyle gelişen eğitim sistemlerinin yetersizliğine vurgu yapan hayat boyu öğrenme, sadece örgün ve yaygın eğitim yoluyla verilen genel ve mesleki eğitim-öğretimi değil, hayatın tüm alanlarındaki öğrenme faaliyetlerini kapsar. Kavrama özel ilgi gösteren Avrupa Birliği, 1996 Avrupa Hayat Boyu Öğrenme Yılı’ndan başlayarak sosyal ve ekonomik uyumunu hızlandıracak bir beklenti içine girmiştir. Bu çalışmanın amacı, hayat boyu öğrenme terimini genel olarak kavramsal boyuta taşıyarak, olgu dünyasında, etkili olarak kullanıldığı, Avrupa Birliğinin kavrama olan ilgisini ortaya koymaktır.