Perception Maps and Brand Positioning: A Investigation on Turkish Hospital Chains


Creative Commons License

Çetin B., Yalçın A.

7. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 16 - 19 June 2022, pp.98-105

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.98-105
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırma Problemi: Konumlandırma sadece işletmenin sunduğu ürünleri değil aynı zamanda tüketicilerin işletme hakkındaki düşüncelerini de açıklamaktadır. Konumlandırma çalışmaları için kullanılacak yöntemlerden birisi de algılama haritalarıdır. Algılama haritaları, farklı markaların sunduğu ürünlerin tüketicilerin zihinlerindeki yerlerini göstermek için kullanılan bir araçtır. Çalışmanın araştırma problemi, Türkiye'de özel zincir hastanelerin sunduğu sağlık hizmetleri kapsamında tüketicilerin zihnindeki yerini algılama haritaları ile ortaya koymak üzere belirlenmiştir.

Çalışmanın Amacı: Çalışma, stratejik pazarlama planlaması kapsamında algı haritası ile özel zincir hastanelerin konumlarının belirlenmesini amaçlamaktadır.

Metot: Çalışmada diskriminant analizi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada zincir hastanelere başvuran müşterilerinin hastane ile ilgili değerlendirmeleri toplam 69 soruda ölçülmüş ve bu 11 faktör altında toplanmıştır. Araştırma örneklemi 246 kişiden oluşmaktadır. Araştırma ölçeklerinin güvenirliğinin yüksek olduğu görülmüştür.

Bulgular: Araştırma bulgularında; diskriminant fonksiyonlarının varyans açıklama oranının ilk iki fonksiyon için %64,3'e yükseldiği görülmüştür. 11 Hastane zincirlerini ayırt edecek olan ayrım fonksiyonunda faktörler etkin bir ayırt edici rol oynamaktadır. Ürün ve personel güvenilirliği ile farklılaşan Medicalpark; Liv Hospital hizmet, kişisel güven, güvenlik ve hizmet ile farklılaşıyor.