Halkla İlişkiler Meslek Örgütlerinin Sosyal Medya İletişimi Üzerine Bir İnceleme: Facebook Örneği


USTAKARA F., GÖKSU O.

The Journal of Academic Social Sciences, no.74, pp.58-71, 2018 (Peer-Reviewed Journal)