Girişimcilik Ekosistemi Yaklaşımı Kapsamında Türkiye'de Girişimcilik: Güçlü ve Zayıf Yönlere İlişkin Bir Değerlendirme


METİN B.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2023 (Peer-Reviewed Journal)