Travnik Hasan Ağa Camisi


Creative Commons License

Canyurt F.

in: Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri, Zafer Gölen,Abidin Temizer, Editor, gece kitaplığı, Ankara, pp.1-955, 2017

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2017
  • Publisher: gece kitaplığı
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.1-955
  • Editors: Zafer Gölen,Abidin Temizer, Editor
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: Yes

Abstract

 Vezirler şehri olarak da bilinen Travnik, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1463 yılında fethedilmiş ve 1558–1588 ve 1638– 1851 yılları arasında Bosna vilayetinin sancak merkezliğini yapmıştır. Bu bildiride sunulacak olan Hasan Ağa Camisi “Travnik Şehrindeki Osmanlı Mimarisi” isimli doktora çalışmamızın1 bir parçasını oluşturmaktadır. Bölgede Osmanlı Mimarisinin klasik dönem özelliklerini yansıtması bakımından önemli olan yapı, Hasan Ağa mahallesinde kalenin güneybatısında yer almaktadır. Giriş kapısı üstünde bulunan kitabede 1550 yılında Hasan Ağa tarafından inşa ettirilmiş olduğu yazmaktadır. Günümüzde ibadete açık olan yapı kare bir plana sahiptir. Yapının üzeri sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülmüş kubbeye geçişlerde tromp kullanılmıştır. Moloz taş ile inşa edilmiş olan caminin son cemaat yeri yoktur. Bunun yerine yapıya bir tekke kısmı eklenmiştir. Yapının kitabesi dışında arşiv kayıtlarına da ulaşılmıştır. Bulunduğu mahalleye ismini veren cami, şehir dokusunun oluşumu bakımında da oldukça önemlidir. Bildirimizde ele almış olduğumuz cami çizim, fotoğraf ve arşiv kayıtları ışığında sanat tarihi açışından incelenerek, mimari özellikleri bakımından dönem örnekleriyle karşılaştırılıp Türk sanatındaki yeri ve önemi vurgulanmaya çalışılacaktır. Yapı içerisinde bulunan kalemişi süslemeler günümüze ait oldu için değerlendirmeye alınmamıştır