Günümüz Kırıkkale Karakeçili Yörüklerinin Aşiret Yapısı


AKSOY E.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 2004 (Peer-Reviewed Journal)