TURKISH STORY UNIVERSE - Selections from the Turkish World - Original Texts


Creative Commons License

Karagöz E. (Editor), Atabey I. (Editor)

Bengü Yayınları, Ankara, 2021

  • Publication Type: Book / Other Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Bengü Yayınları
  • City: Ankara
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: Yes

Abstract

Bu kitapta, alfabetik sıraya göre Altay, Azerbaycan, Başkurt, Çuvaş, Gagavuz, Hakas, Halaç, Karaçay-Malkar, Karakalpak, Kaşkay, Kazak, Kırgız, Kırım, Kumuk, Nogay, Özbek, Saha (Yakut), Tatar, Tuva, Türkiye, Türkmen, Uygur olmak üzere Türk dünyasından 34 edebî hikâyenin orijinal metinleri yer almaktadır. Bu hikâyelerden 8’i Arap, 6’sı Latin, 20’si Kiril alfabeleriyle yazılmışlardır.

Bu eser, Türkçe Hikâye Evreni isimli kitabın eki niteliğindedir. Özellikle Türkoloji bölümlerinin (Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı vb.) farklı lehçelerdeki metin ihtiyacını karşılamak amacıyla ve yi­ne aktarması yapılan meti­nler­in özgün bi­çi­mler­ini­ görmek ­isteyen meraklıları i­çi­n hazırlanmıştır.