Kuzeydoğu Anadolu Gürcü Dinsel Yapılarının Tarihlendirilmesinde Kullanılan Yöntem ve Ölçütler


Kadioğlu M., İŞLER B.

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.252-262, 2005 (Peer-Reviewed Journal)