TURKISH STORY UNIVERSE - Selections from the Turkish World – Translations


Creative Commons License

Karagöz E. (Editor), Atabey I. (Editor)

Bengü Yayınları, Ankara, 2021

  • Publication Type: Book / Other Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Bengü Yayınları
  • City: Ankara
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: Yes

Abstract

Türk dünyası başlangıcından beri her hikâyesinin her anında kendi sonsuzluğunu yaşayan bir evrendir.

1990’lı yılların başından itibaren bir söz, sosyal hayatın her görünüşünde gittikçe daha çok kullanılmaya başlandı. Neydi bu Söz? “TÜRK DÜNYASI!” Biz Anadolu Türkleri için Türk dünyası neydi? Kimilerinden yüzlerce yıl, kimilerinden de neredeyse bin yıldır uzak kaldığımız Türkçenin değişik lehçelerini konuşan ve tarihten gelen aynı kültürel değerleri paylaştığımız soydaşlarımızın yaşamlarını sürdürdüğü coğrafyalar... İşte bu eserde o coğrafyalarda yaşayan Türk boylarının edebiyatlarından, ikisi Anadolu Türk Edebiyatından olmak üzere Altay, Azerbaycan (Kuzey ve Güney), Başkurt, Çuvaş, Gagavuz, Hakas, Halaç, Karaçay-Malkar, Karakalpak, Kaşkay, Kazak, Kırgız, Kırım, Kumuk, Nogay, Özbek (Özbekistan ve Afganistan Özbek), Saha (Yakut), Tatar, Tuva, Türkmen (Türkmenistan, Türkmensahra ve Afganistan Türkmen) Uygur (Doğu Türkistan ve Kazakistan Uygur) edebiyatlarından 34 hikâyeye yer verilmiştir. Bambaşka bir dünyaya yolculuk yapma isteğiyle bu hikâyeleri okurken önce gönlünüzün, sonra belleğinizin derinliklerinde var olanlarla karşılaşacaksınız.