Marka İmajı Çerçevesinde Lüks Tüketim Ürünlerinin Kullanımında Gösterişçi ve Sembolik Tüketimin Etkileri: iPhone Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma


TURANCI E., GÖLÖNÜ S., Conkoğlu S.

Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi, no.9, pp.109-140, 2022 (Peer-Reviewed Journal)