Hukukumuzda Kamu Tüzel Kişiliği Kavramı ve Kıstasları


ÇAĞLAYAN R.

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sayı.7, 2016, no.7, 2016 (Peer-Reviewed Journal)