Politik Pazarlama Karmasına Kavramsal ve Güncel Bir Bakış


YILMAZ K. G.

İşletme Araştırmaları Dergisi- Journal of Business Research Turk, vol.8, no.1, pp.413-431, 2016 (Peer-Reviewed Journal)