3 İdari Yargılama Usulünde Tanık Delilinin Yeri SÜHFD 2004 Sayı 3 4 s 195 206


ÇAĞLAYAN R.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.3-4, 2004 (Peer-Reviewed Journal)