Elektronik Ticarette Müşteri Memnuniyeti Fırsat Siteleri Üzerine Bir Araştırma


BAŞ M., YALÇIN F.

Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.14, no.3, 2012 (Peer-Reviewed Journal)