Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi


OĞUZHAN BÖREKCİ Ü. A.

İttihat ve Terakki Döneminde Gazeteci Kimliğinin Hüküm Gecesi Romanında Görünümü, vol.8, no.1, 2013 (Peer-Reviewed Journal)