Türkiye de Reel Efektif Döviz Kurunun Turist Başına Düşen Ortalama Harcama Miktarı Üzerindeki Etkisi (The Effect of Real Effective Exchange Rate on Average Expenditure Per Tourist in Türkiye)


GÜNDÜZ S., ÇEKEN H., YAZICIOĞLU İ.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.3, 2023 (Peer-Reviewed Journal)