Türk Hukukunda Koruyucu Aile Sözleşmesi ve Koruyucu Aile ile Çocuk Arasındaki Hukuki İlişkinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

KILINÇ A. N.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.28, no.3, pp.1217-1261, 2020 (Peer-Reviewed Journal)