ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK KULLANMA ALIŞKANLIKLARI SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Ersöz A.

ISTANBUL JOURNAL OF SOCIOLOGICAL STUDIES-SOSYOLOJI KONFERANSLARI, vol.0, no.53, 2016 (ESCI)