HACI BEKTAŞ VELÎ’NİN MAKÂLÂT-I GAYBİYYE VEKELİMÂT-I AYNİYYE ADLI ESERİNDE ARINMA


ERGUN P.

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, no.58, pp.13-20, 2011 (Scopus)