Th e Moldmade Relief Bowls found in Kurul Fortress


ŞENYURT S. Y., YORULMAZ L.

Seleucia (ad Calycadnum), vol.10, no.10, pp.297-327, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 10
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Seleucia (ad Calycadnum)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.297-327
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: Yes

Abstract

Th e products of important workshops of Western Anatolia, namely Ephesos, Pergamon, and Kyme usually dominate the imported moldmade relief bowls in the Black Sea Region. Th e examples found in Kurul Fortress which form the subject of this study, are regarded as the imported vessels of the Western Anatolian origin by considering their fabric and surface characteristics. In this regard, about 60 of 72 pieces of moldmade relief bowls in total, which were found in the excavations of Kurul Fortress between 2010 and 2019, are associated with the Grey Ware productions of Ionian-Ephesian workshops. Th e few remaining examples comprise of the pieces thought to be Pergamene production, one of another Western Anatolian workshops. Th e moldmade bowls in question are dated to a quite short time period from the end of the 2nd century BC to the second half of the 1st century BC. Th ese dates which are only limited to the period of Mithradates VI, are also supported with other archaeological data from Kurul Fortress.
Karadeniz Bölgesi’nde ele geçen kalıp yapımı kâseler genel olarak Ephesos,Pergamon ve Kyme gibi Batı Anadolu’nun önemli imalat merkezlerindenihraç edilen örnekler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanınkonusunu oluşturan, Kurul Kalesi kazılarında ele geçmiş örnekler de, kilve yüzey özellikleri göz önüne alınarak Batı Anadolu kökenli ithal kaplarolarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda 2010-2019 yılları arasında KurulKalesi’nde yürütülen kazı çalışmalarında ele geçmiş toplam 72 parça kalıpyapımı kâsenin 60’a yakını İonia-Ephesos üretimi olan Gri kaplarla ilişkilidir.Geriye kalan az sayıdaki parça ise diğer bir üretim atölyesi olan Pergamon’aait örneklerden oluşmaktadır. Söz konusu kalıp yapımı kabartmalı kâseler,MÖ 2. yüzyılın sonu ile MÖ 1. yüzyılın ikinci yarısına uzanan oldukça kısabir zaman aralığına tarihlendirilir. Yalnızca VI. Mithradates Dönemi ilesınırlı olan bu tarihler Kurul Kalesi’nde ele geçen diğer arkeolojik veriler ilede desteklenmektedir.