NESÎMÎ VE ŞEYHÎ DİVANINDA GÖRÜLEN ORTAK UNSURLARDAN HAREKETLE NESİMİ'NİN ŞEYHİ ŞİİRLERİNE ETKİSİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME


KALYON F.

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.8, no.72, pp.1671-1682, 2021 (Peer-Reviewed Journal)