Uluslararası Piyasaların Asimetrik Yapısı ve Gelişmekte Olan Ülkeler: Küreselleşen Üretim, Ticaret ve Rekabete İlişkin Yeni Sorunlar


İNCE ÇAŞKURLU S. B.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Öneri, vol.9, no.36, pp.189-199, 2011 (Peer-Reviewed Journal)