SİCİLE KAYITLI (MÜSECCEL) GEMİLERİN ANONİM ŞİRKETLERE \tSERMAYE OLARAK GETİRİLMESİ


Creative Commons License

GÖZÜYEŞİL F. F.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)