Yaşar Kemal in Yılanı Öldürseler Adlı Romanının Fransızcaya Çevirisindeki Kültürel Aktarımın Yorumlayıcı Anlam Kuramına Göre İncelenmesi


TEKİN N.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.10, pp.139-151, 2015 (Peer-Reviewed Journal)