Fatih Kerimî nin Türk Kadınına Bakışı


ÖZKAN F.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.20, pp.101-108, 2006 (Peer-Reviewed Journal)