Kariyer Tercihinde Kişisel Değişkenlerin Rolü: Turizm ve Öğretmenlik Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma


Öztürk Y.

Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.17, pp.207-234, 2010 (Peer-Reviewed Journal)