Covid-19 Sağlık Krizi Gazete Haberlerinin Salgının Seyri Kapsamında Analizi


Creative Commons License

TURANCI E.

Akademik İncelemeler Dergisi (AID), vol.16, no.2, pp.119-139, 2021 (Peer-Reviewed Journal)