Sosyal Politika ve Sosyal Refah Açısından Türkiye’de Sosyal İnovasyon ve İyi Uygulama Örnekleri


Creative Commons License

ATEŞ M.

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.20, no.47, pp.441-472, 2020 (Peer-Reviewed Journal)