Genel Muhasebe Dersi Alan Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Ders Hakkındaki Metaforik Algıları: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Örneği


ÇİL KOÇYİĞİT S., UÇAKKUŞ P., COŞKUN G.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.01, pp.197-211, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier