KENT HAKKI BAĞLAMINDA GÜVENLiK HAKKININ KIRIKKALE KENTi ÖZELiNDE DEĞERLENDiRiLMESi


YÜCEL BATMAZ N., KAYA E., Aşkın H.

Premium E-Journal Of Social Science, vol.5, no.16, pp.513-533, 2021 (Peer-Reviewed Journal)