Esnek Çalışma ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Sağlık Profesyonelleri Üzerinde Bir Uygulama Correlation Between Flexible Working and Organizational Commitment An Application On Health Professionals


KÖRDEVE M. K., AYDINTAN B.

Journal of Business Research - Turk, vol.8, no.2, pp.277, 2016 (Peer-Reviewed Journal)