Kişilik ve Duygusal Emek Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Banka Çalışanları Örneği


Aslan Z., SAĞLAM ARI G.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, no.30, pp.173-195, 2018 (Peer-Reviewed Journal)