Medikal Turistlerin Tercihinde Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi


Creative Commons License

ÇINAR Ş., SİVÜK D.

Eurasian Journal of Health Technology Assessment (EHTA), vol.5, no.2, pp.79-98, 2021 (Peer-Reviewed Journal)