Türkiye de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Nedensellik Testi 1926 1994


KAR M., AĞIR H.

Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.11, pp.51-68, 2006 (Peer-Reviewed Journal)