Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: MINT Ülkeleri Üzerine Bir Analiz


TIRAŞ H. H., AĞIR H., TÜRKMEN S.

International Academic Social Resources Journal, vol.7, no.53, pp.3515-3524, 2023 (Peer-Reviewed Journal)