Çok Uluslu Şirketlerin Vergi Cennetlerine İlgisi ve Türkiye Uygulamalarının Değerlendirilmesi


ÇAKIR M.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp.287-311, 2017 (Peer-Reviewed Journal)